آشنایی با احکام و مناسک حج (17)

سوم از واجبات منا: تقصیر است

[187] م: هر مکلفى مختار است که بعد از ذبح کردن، یا سر بتراشد و یا از ناخن یا موى خود قدرى بچیند مگر چند طایفه:

اول زن‌ها که باید از مو یا ناخن خود قدرى بگیرند، وکافى نیست ظاهراً براى آن‌ها سر تراشیدن.

دوم کسى که سال اول حج او باشد،که باید سر بتراشد به احتیاط واجب .

سوم کسى که موى سر خود را به عسل یا«صمغ»یا نحوآن براى رفع شپش و نحو آن چسبانیده باشد باید سر بتراشد به احتیاط واجب .

چهارم کسى که موى خود را جمع کرده و گره زده و در هم پیچیده و بافته است باید سر بتراشد به احتیاط واجب .

پنجم خنثاى مشکل اگر از این سه دسته اخیر نباشد باید تقصیر کند و سر نتراشد.

[188] م: احتیاط آن است که تقصیر در روز عید باشد، اگرچه بعید نیست جواز تأخیر تا آخرِ ایام تشریق.

[189] م: اگر کسى سر نتراشید و تقصیر نکرد در منى و از آن‌جا کوچ کرد باید مراجعت کند و عمل را انجام دهد و فرقى نیست در این حکم بین کسى که عمداً ترک کرده یا نسیاناً و سهواً یا بواسطه مسأله ندانستن.

[190] م: اگر براى این شخص ممکن نشود برگشتن به منى، هرجا که هست سر بتراشد یا تقصیر کند و موى خود را بفرستد به منى، در صورت امکان، و مستحب است که مو را در منى دفن کند در محل خیمه خود.

[191] م: اگر قبل از سر تراشیدن یا تقصیر، طواف و سعى کند از روى سهو یا جهل به حکم، باید برگردد و سر بتراشد یا تقصیر کند و پس از آن طواف و نماز آن و سعى را به‌جا آورد و اگر نمى‏‌‌تواند به منى برگردد هرجا هست سر بتراشد و تقصیر کند و اعاده کند طواف و نماز و سعى را.

[192] م: به احتیاط واجب باید در منى اول رمى جمره کند و بعد از آن ذبح کند و بعد تقصیر یا حلق.

[193] م: اگر برخلاف این ترتیب عمل کند، پس اگر از روى غفلت و سهو بوده، اعاده لازم نیست و اگر از روى جهل به مسأله بوده بعید نیست که اعاده نخواهد و احتیاط به اعاده است و اگر از روى علم و عمد بوده در صورت امکان احتیاط را ترک نکند.

[194] م: تأخیر حلق، تا آخر ایام تشریق مانع ندارد، هرچند عمدى باشد و حلق در شب هم صحیح است و کفایت مى‏‌‌کند.

[195] م: کسى که بخواهد دیگرى را حلق نماید، نمى‏‌‌تواند قبل از این‌که خودش حلق یا تقصیر کند سر او را بتراشد ولى مى‏‌‌تواند ناخن دیگرى را براى تقصیر بگیرد و ازاله موى دیگرى نیز قبل از خارج شدن از احرام جایز نیست ولو براى تقصیر.

[196] س: اگر در موردى که حاجى باید حلق کند، بجاى حلق تقصیر کرده است وظیفه‏اش چیست، آیا کفاره دارد یا نه؟

ج: اگر جاهل به مسأله بوده کفاره ندارد و در فرض علم احوط است و در فرض مسأله بنابر احتیاط باید حلق را انجام دهد و چنانچه اعمال مکه را به‌جا آورده اعاده کند.

[197] س: اگر کسى قربانى را از روى عمد تأخیر بیندازد، آیا مى‏‌‌تواند حلق و یا تقصیر نماید و یا باید حتماً بعد از قربانى باشد؟

ج: باید حلق را بعد از قربانى انجام دهد، على الاحوط.

ادامه دارد . . .

/ 0 نظر / 8 بازدید