قضیه‌‌اى حیرت انگیز در حج

سلیمان بن مهربان اعمش نقل مى‌‌کند: در موسم حج و هنگام طواف شنیدم که شخصى دست به آسمان برداشته و مى‌‌گوید: خدایا مرا ببخش اگر چه مى‌‌دانم که نخواهى بخشید.

من از گفتار عجیب و دعاى او در حیرت شده و بعد از اندکى از او علت چنین دعا و مأیوس بودنش را پرسیدم.

او گفت: من جزء چهل نفرى بودم که بعد از واقعه کربلا و از شهر کوفه سر مقدس امام حسین(علیه السلام) را به همراه سایر سرها به سوى شام مى‌‌بردیم!!

ما همچنان به حرکت خویش ادامه مى‌‌دادیم تا به منطقه‌‌اى که معروف به دیر نصارى بود رسیدیم.

براى رفع خستگى پشت به دیوارى نشسته بوده و سفره طعام گسترده بودیم که ناگاه دستى از پشت دیوار بیرون آمد و کلماتى را بر قسمتى از دیوار به سرعت نوشت!!

ما با حالت بهت و حیرت و ترس ‍ خاصى این کلمات را خواندیم.

او نوشت:

آیا امتى که حسین(علیه السلام) را به قتل رسانده امیدوار به شفاعت جد او در قیامت هستند.

در این هنگام ما با ترس و لرز شاهد این صحنه بوده و چند نفر به سرعت به سمت صاحب دست حرکت کردند تا او را گرفته و شناسایى کنند ولى اثرى از آن نبود.

/ 0 نظر / 38 بازدید