آداب زیارت

در روایات، براى زیارت آدابى ذکر شده که برخى از آن‌ها مخصوص موارد خاصّى است، لیکن برخى از این آداب که تقریباً جنبه عمومى داشته و به نوعى، به همه اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه ارتباط پیدا مى‌کند عبارتند از:

١- غسل کردن پیش از بیرون رفتن براى زیارت.

٢- ترک کلام بیهوده و لغو و مخاصمه و مجادله در راه.

٣- اگر چند امام را زیارت مى‌کند، براى زیارت هر امام یک غسل کند.

۴- خواندن دعاى مأثور در وقت غسل کردن.

۵- طاهر بودن، به این معنى که غسل واجبى به گردن نداشته و با وضو باشد.

۶- پوشیدن جامه‌هاى پاک و پاکیزه.

٧- جامه سفید پوشیدن.

٨- لباس نو پوشیدن.

٩- هنگام رفتن به زیارت گام‌ها را کوتاه برداشتن و به آرامى و با وقار حرکت کردن.

١٠- عطر زدن و خود را خوشبو کردن (غیر از زیارت کربلا) .

١١- هنگام رفتن به زیارت، ذکر

«اللهُ أَکْبَر»،

«اَلْحَمْدُ للهِ‌ِ»،

«سُبحانَ اللهِ» و «لاٰ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ» گفتن و صلوات فرستان بر پیغمبر و آل او.

١٢- بر در حرم ایستادن و اذن دخول خواندن به کلمات مأثوره.

١٣- تلاش درجهت تحصیل رقّت قلب، سوزش دل و خضوع.

١۴- سجده براى خداوند به منظور تشکر از این نعمت الهى.

١۵- مقدّم داشتن پاى راست هنگام ورود، و پاى چپ هنگام خروج.

١۶- ایستادن در وقت زیارت، اگر عذرى ندارد.

١٧- سر به زیر انداختن و به بالا و طرف راست و چپ توجه نکردن.

١٨- خواندن زیارت‌هاى مأثوره و ترک زیارت‌هاى مخترعه.

١٩- خواندن نماز زیارت که اقلّ آن دو رکعت است.

٢٠- خواندن دعاهاى وارده، بعد از نماز و زیارت.

٢١- خواندن مقدارى از قرآن و هدیه کردن به روح مقدس صاحب آن مرقد شریف.

٢٢- نماز واجب را بر نماز زیارت مقدم داشتن و اگر مشغول زیارت بود و

«قَدْ قٰامَتِ الصَّلاٰة » را شنید، زیارت را ترک و در نماز جماعت شرکت کند.

٢٣- زیارت کردن براى پدرو مادر و دوستان و نزدیکان و به نیابت ایشان سلام کردن و براى آن‌ها طلب مغفرت نمودن.

٢۴- ترک سخنان ناشایست و کلمات لغو و بیهوده و صحبت‌هاى دنیایى که همیشه درهر جا مذموم و مانع رزق و جالب قساوت قلب است، به خصوص در بقاع مقدس.

٢۵- بلند نکردن آواز و صداى خود در آن مشاهد شریفه براى هر علتى که باشد.

٢۶- وداع با صاحب آن مرقد شریف در وقت بیرون آمدن از آن شهر.

٢٧- قصد مراجعت داشتن به آن مکان مقدس هنگام وداع.

٢٨- بهتر کردن حال و کردار و گفتار خود، نسبت به پیش از زیارت.

٢٩- انفاق و احسان بر فقرا و مساکین و مجاوران آن بقعه.

 

منبع:آداب زیارت علامه محدث نورى، تحقیق و تصحیح: محمد حسین صفاخواه- عبدالحسین طالعى. (با کمى تغییر در عبارت)

/ 0 نظر / 67 بازدید