توصیه های مهم به زائران خانه خدا

 ١- هنگام اقامه نماز جماعت از مسجد خارج نشوید.

٢- به ضریح نبى اکرم(ص) هنگام نماز خواندن پشت نکنید.

٣- هنگام تکبیر آخر نمازها، دستها را بالا و پایین نبرید.

۴- در موقع نماز جماعت از گفتن «آمّین» بعد از حمد، خوددارى کنید.(موجب بطلان نماز است)

۵- از تکتّف(دست به سینه گذاشتن) موقع تلاوت حمد و سوره اجتناب کنید.

۶- بین هر دو سجده در هر رکعت و بعد از سجده دوم، لازم است استراحت کنید(این استراحت را اهل سنت ندارند و بلافاصله براى رکعت بعدى قیام مى‌‌کنند)

٧- مواظب باشید بعد از رکوع، زود به سجده نروید، زیرا در نماز جماعت، اهل سنت پس از رکوع ذکرى طولانى مى‌‌خوانند(سمع الله لمن حمده و لک الحمد حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیه ملأ السماوات و ملأ الارض) زائرین محترم توجه به طولانى بودن این ذکر داشته باشید و بعد از رکوع فورا به سجده نروید، چرا که موجب به هم ریختن صفوف و ناهماهنگى مى‌‌شود. زائران ایرانى مى‌‌توانید اذکارى چون «الله اکبر» و یا «سمع الله لمن حمده» را چندین مرتبه بگویید و همراه با نمازگزاران به سجده روید.

8- از خوابیدن در مسجد و حرم مطهر به علت کراهت شدید، پرهیز نماید.

٩- زمان زیارت خواهران در روضه شریفه و حرم پیامبر(ص) و خانه حضرت زهرا(س) زمان‌هاى محدودى است که از طریق مدیران کاروان‌ها اعلام مى‌شود. لذا خواهران، این زمان‌ها را جهت زیارت از دست ندهند.

10- از بردن کفش‌‌ها به روضه منوره یا بالا گرفتن آنها داخل مسجد، بپرهیزید، زیرا اهل سنت آن را نوعى بى‌‌احترامى به ساحت مقدس پیامبر(ص) مى‌‌دانند.

١١- در مسجد به ویژه هنگام خواندن نماز، تلفن همراه خود را خاموش نمایید.

١٢- از گرفتن عکس و فیلم در اماکن مقدسه به علت ممنوعیت خوددارى نمایید. مأموران اماکن مقدسه در صورت مشاهده عکسبردارى، برخورد شدید مى‌‌کنند و این امر، باعث هتک حرمت ایرانى و شیعه مى‌‌شود.

١٣- از آنجایى که اهل سنت نماز خواندن در قبرستان و پشت قبرستان را حرام مى‌‌دانند، نمازهاى زیارت ائمه بقیع(علیهم السلام) را در حرم پیامبر(ص) بخوانید.

١۴- نظم در صفوف نماز جماعت را رعایت کنید. اهل سنت قبل از اقامه نماز، از عباراتى چون «إستَوُوا صُفوفکم» و «سُدّوا الخِلَل» استفاده مى‌‌کنند که به معناى مرتب کردن صف‌‌هاى نماز است. به این مهم توجه نمایید.

١۵- در مسجد النبی و مسجد الحرام؛ از صدا کردن یکدیگر با صدای بلند، زیارت‌نامه خواندن با صداى بلند و سخن گفتن و صلوات فرستادن وگریه کردن خوددارى کنید.

١۶- از انداختن عریضه روى قبور ائمه بقیع(ع) و برداشتن خاک از آنجا خوددارى کنید.

١٧- از بستن پارچه، نخ، و قفل به پنجره‌هاى بقیع جداً بپرهیزید.

١٨- از خارج نمودن قرآنهاى وقفى از حرم اجتناب کنید.

١٩- از مشاجره و جدال نمودن با مأمورین حرم بپرهیزید.

٢٠- از استعمال دخانیات بپرهیزید.

٢١- در نماز جماعت از شکسته نماز خواندن به نحوى که نماز دیگران را به هم بزند، خوددارى کنید.

٢٢- از انداختن آب دهان در فضاى صحن و قبرستان بقیع جداً پرهیز کنید.

٢٣- از گرفتن قرآن با دست چپ، گذاشتن قرآن روى زمین و پا درازکردن به سوى آن خوددارى نمایید.

٢۴- وسایل اضافه را با خود به حرم نبرید.

٢۵- از جلوى افرادى که مشغول نماز هستند، عبور نکنید.

٢۶- امام جماعت مسجدالنبى در رکعتِ اولِ نماز صبح روز جمعه، معمولاً سوره‌‌ی سجده‌‌دار مى‌‌خواند. در این‌گونه موارد، همراه امام جماعت و مأمومین به سجده رفته و نماز را ادامه دهید و پس از نماز، نماز صبح را اعاده کنید.

٢٧- اگر کمتر از ده روز در مکه و مدینه مى‌مانید، بدیهى است که در مسجد النبى و مسجد الحرام مى‌‌توانید نمازها را، هم کامل بخوانید و هم شکسته، اما اگر نماز را به جماعت مى‌خوانید کامل بخوانید.

28-  هنگام برپایی نماز جماعت از تجمع جلوی مغازه‌‌‌ها برای خرید پرهیز کنید، همچنین زائران مرد ایرانی با لباس نامناسب در بازار و خیابان تردد نکنند.

29- به زائران پیر و سالخورده کمک کنید و آن‌‌ها را در حل مشکلات یاری کنید.

30- ضریح و درهای حرم را نبوسید و برای سجده، مهر و سنگ نگذارید.

/ 1 نظر / 35 بازدید
moeen

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ