آشنایی با احکام و مناسک حج (20)

رمی جمرات سه‌گانه

[218] م: شب‌هایى که واجب است در منى بیتوته کند باید در روز آنها رمى جمرات سه‌‌گانه کند، یعنى سنگریزه بزند به سه محل که یکى را جمره اولى و یکى را جمره وُسطى و یکى را جمره عقبه گویند، ولى اگر عمداً همه آن را ترک کند به حج او ضرر نمى‏‌‌رساند و صحیح است گرچه در صورت عمد معصیت کار است.

[219] م: وقت انداختن سنگ از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب روزى است که شب آن روز را بیتوته کرده است، و در شب جایز نیست به‌جا آورد.

[220] م: اگر کسى عذرى داشته باشد از این‌که روز به‌ جا آورد مثل شبان و مریض و علیل و کسى که ترس داشته باشد از چیزى مثل تزاحم جمعیت، جایز است شب آن روز یا شب بعد انجام دهد.

[221] م: اگر کسى فراموش کند رمى جمرات سه‏‌‌گانه را و خارج شود از منى و به مکه بیاید، پس اگر در ایام تشریق یادش آمد، باید برگردد و به‌جا آورد و اگر متمکن نیست باید نایب بگیرد و اگر بعد از ایام تشریق یادش بیاید یا عمداً تعویق بیندازد تا بعد، احتیاط واجب آن است که خودش یا نایبش از مکه برگردد و به‌جا آورد و در سال دیگر هم در ایامى که فوت شده است خودش یا نایبش قضا کند.

[222] م: زنان و مراقبین آنها و افراد ضعیفى که مجازند بعد از نصف شب از مشعرالحرام به منى وارد شوند، اگر از رمى در روز معذورند مى‏‌‌توانند شب رمى کنند بلکه زنان مطلقاً مجازند همان شب رمى نمایند.

[223] م: اگر کسى عذرى داشته باشد از این‌که روز به‌جا آورد؛ مثل شبان و مریض و علیل و کسى که ترس داشته باشد از چیزى مثل تزاحم جمعیت، جایز است شب آن روز یا شب بعد انجام دهد.

[224] س: کسانى که با عذر از رمى در روز مى‏‌‌توانند شب رمى کنند آیا لازم است شب رمى کنند یا مى‏‌‌توانند همان روز نایب بگیرند؟

ج: مى‏‌‌توانند نایب بگیرند.

[225] س: اگر مردى که مى‏‌‌تواند در روز رمى نماید، براى رمى زنى نایب شود آیا مى‏‌‌تواند رمى زن را در شب انجام دهد؟

ج: نمى‏‌‌تواند و باید رمى را در روز انجام دهد.

ادامه دارد . . .

/ 1 نظر / 8 بازدید
مریم

متشکرم از مطالب بسیار خوبتون التماس دعا