آشنایی با احکام و مناسک حج (13)

سعی و بعض احکام آن

[135] م: واجب است بعد از به‌جا آوردن نماز طواف سعى کند بین صفا و مروه که دو کوه معروفند.

[136] م: جایز است تأخیر سعى از طواف و نماز آن، براى رفع خستگى یا تخفیف گرمى هوا و جایز است بدون عذر تأخیر بیندازد تا شب، گرچه احتیاط در تأخیر نینداختن است.

[137] م: جایز نیست تأخیر انداختن تا فردا بدون عذر؛ از قبیل مرض.

[138] م: اگر از روى فراموشى زیاد کند بر سعى؛ چه کمتر از یک مرتبه یا بیشتر، سعى او صحیح است و بهتر آن است که زاید را رها کند، گرچه بعید نیست که بتواند آن را به هفت مرتبه برساند.

[139] م: اگر سعى را کم کند سهواً، واجب است آن را اتمام کند هر وقت یادش بیاید و اگر به وطن خود مراجعت کرده و براى او مشقت ندارد، باید مراجعت کند و اگر نمى‏‌‌تواند یا مشقت دارد باید نایب بگیرد.

[140] م: اگر شک کند در عدد رفت و آمدها بعد از تقصیر، اعتنا نکند و اگر شک کند بعد از آن‌که از عمل فارغ شد و منصرف شد، چون بناگذارى بر اتمام و اعتنا نکردن به شک خالى از اشکال نیست، احتیاط آن است که آنچه احتمال نقص مى‏‌‌دهد اتمام کند خصوصاً اگر شک در ناقص گذاشتن در این باشد که عمداً براى حاجتى ترک کرده است سعى را، که برگردد و اتمام کند که در این صورت وجوب اتمام بعید نیست و اگر شک در زیاده دارد و مى‏‌‌داند ناقص نشده اعتنا نکند.

[141] س: اگر از مروه شروع و به صفا ختم کرده و بعد فهمیده است، وظیفه او چیست، به خصوص اگر تقصیر کرده باشد؟

ج: باید سعى را اعاده کند و اگر تقصیر نکرده تقصیر کند.

[142] س: اگر کسى یقین کند که هفت شوط سعى بین صفا و مروه را تمام کرده است ولى بعد از تقصیر متوجه مى‏‌‌شود که پنج شوط بوده، اولاً آیا کل سعى را باید از سر بگیرد یا دو شوطى را که ناقص بوده است باید تکمیل کند؟ و ثانیاً آیا تقصیر هم باید بکند، یا تقصیر اول کافى است؟

ج: باید سعى را اتمام کند و احتیاطاً تقصیر را اعاده نماید، گرچه وجوب این احتیاط معلوم نیست.

[143] س: زیادى در سعى جهلاً، آیا حکم زیادى سهوى را دارد یا عمدى را؟

ج: محل اشکال است.

ادامه دارد. . .

/ 0 نظر / 8 بازدید