آشنایی با احکام و مناسک حج (5)

عمره مفرده

[32] م: واجب است بر کسى که مى‏‌‌خواهد داخل مکه شود با احرام وارد شود و براى احرام باید نیت عمره یا حج داشته باشد و اگر وقت حج نیست و مى‏‌‌خواهد وارد مکه شود واجب است عمره مفرده انجام دهد و از این حکم کسانى که مقتضاى شغلشان این است که زیاد وارد مکه مى‏‌‌شوند و از آن خارج مى‏‌‌شوند استثناء شده است.

[33] م: تکرار عمره مانند تکرار حج مستحب است و در مقدار فاصله بین دو عمره اختلاف فرموده‏‌‌اند و احوط آن است که در کمتر از یک ماه، به‏ قصد رجاء به ‏جا آورده شود.

[34] م: صورت عمره مفرده که باید کسى که حج تمتع او بدل به حج افراد شد بعد از حج به ‌جا آورد آن است که خارج شود به أدنى الحل، و أفضل آن است که از «جعرانه» یا «حدیبیه» یا «تنعیم» که از همه نزدیکتر به مکه است محرم شود، و بیاید به مکه و طواف کند و نماز آن را بخواند و سعى بین صفا و مروه بکند و تقصیر کند یا سر بتراشد و طواف نساء بجا آورد و نماز طواف بخواند.

[35] م: عمره مفرده با عمره تمتع که تفصیلاً خواهد آمد در صورت فرق ندارد مگر در سه چیز:

اول آن‌که در عمره تمتع باید تقصیر کند، یعنى از مو یا ناخن خود باید بگیرد، و سر تراشیدن جایز نیست و در عمره مفرده مخیر است بین سر تراشیدن و تقصیر.

دوم آن‌که در عمره تمتع طواف نساء ندارد و در عمره مفرده دارد.

سوم آن ‌که میقات عمره تمتع یکى از مواقیت پنجگانه است که ذکر آن مى‏‌‌آید. و میقات عمرة مفرده ادنى‌‌‏الحل است و جایز است از یکى از مواقیت پنجگانه محرم شود.

[36] م: کسى که به احرام عمره مفرده وارد مکه شد، اگر احرامش در ماه‏‌‌هاى حج بوده، جایز است که آن را عمره تمتّع قرار دهد و دنبال آن، حج تمتع بجا آورد و در این صورت هدى بر او واجب مى‏‌‌شود.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 23 بازدید