آشنایی با احکام و مناسک حج (3)

[15] م: زنى که مهریه‌‌‏اش وافى براى مخارج حج هست و آن را از شوهر خود طلبکار است، اگر شوهرش تمکّن از اداى ‏آن را ندارد، زن حق مطالبه ندارد و مستطیع نیست و اگر تمکن دارد و مطالبه آن براى زن، مفسده‏‌‌اى ندارد، با فرض این‏که شوهر نفقه و مخارج زندگى زن را مى‏‌‌دهد، لازم است زن مهریه را مطالبه کند و به حج برود و چنانچه براى او مفسده دارد؛ مثل این‏که ممکن است مطالبه، به نزاع و طلاق منجر شود که براى زن، مفسده دارد، مستطیع نشده است.

[16] م: با وجوه شرعیه؛ مثل سهم امام و سهم سادات، شخص مستطیع نمى‏‌‌شود و اگر به مکه برود، کفایت از حجة‌‌الاسلام نمى‏‌‌کند.

[17] م: اگر با اعتقاد به این‏که مستطیع نیست، قصد حج استحبابى کند و بعد معلوم شود که مستطیع بوده کفایت از حجة‌‌الاسلام نمى‏‌‌کند مگر در صورتى که قصد وظیفة فعلیه نموده باشد و اشتباهاً آن را بر حج استحبابى تطبیق کرده باشد.

سؤال و جواب:

[18] س: اگر کسى به خیال این‌که استطاعت دارد بقصد عمرة تمتع مُحرم شد و به ترتیب کلیه اعمال حج تمتع حجة‌‌الاسلام را انجام داد و بعد از تمام شدن اعمال معلوم شد که مستطیع نبوده است، بفرمایید احرام و اعمال گذشته‌‌اش چگونه است، و نسبت به آینده اگر مستطیع شد، آیا حجة‌‌الاسلام بر او واجب است یا نه؟

ج: مُحرم نیست، ولى اگر مستطیع باشد باید حجة‌‌الاسلام به‌جا آورد.

[19] س: کسى خیال مى‏‌‌کرد مستطیع نیست، به نیت استحباب مُحرم شد و اعمال عمرة تمتع را انجام داد، بعد در مکه پرسید، معلوم شد مستطیع بوده است، آیا مجدداً باید به نیت وجوب مُحرم شود یا کافى است؟

ج: کفایت نمى‏‌‌کند، و در صحت حج ندبى او تأمل است.

[20] س: اینجانب در موقع ازدواج، یک سفر حج به زوجه‏‌‌ام وعده داده‏‌‌ام، آیا اداى آن چگونه مى‏‌‌باشد؟

ج: اگر مجرد وعده بوده است، لازم نیست اداى آن؛ و اگر مهر قرار داده شده باشد باید به آن عمل کند.

[21] س: شخصى به جز براى هَدْى، استطاعت حج را دارا است، آیا حج براى او واجب است؟

ج: بلى مستطیع است و پول هَدْى، جزو استطاعت نیست.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 11 بازدید