آشنایی با احکام و مناسک حج (19)

بیتوته به منا

[209] م: چند طایفه باید در شب سیزدهم نیز تا نصف شب بمانند:

اول: کسى‌ که در حال احرام صید کرده است، و احتیاط واجب آن است که اگر صید را گرفته باشد و نکشته باشد شب سیزدهم را بماند، لکن غیر از صید کردن چیزهاى دیگر که از صید بر محرم حرام است مثل خوردن گوشت صید و نشان دادن صید به صیاد و غیر آن را اگر اجتناب نکرده واجب نیست بیتوته شب سیزدهم.

دوم: کسى که نزدیکى با زن کرده در احرام چه در قُبُل و چه در دُبُر و چه با زن خود یا اجنبیه. ولى غیر از جماع کارهاى دیگر مثل بوسیدن و لمس و غیر آن را اگر اجتناب نکرده واجب نمى‏‌‌شود بیتوته شب سیزدهم.

سوم: کسى که در روز دوازدهم کوچ نکرد از منى و غروب شب سیزدهم را درک کرد .

[210] م: واجب است بر حاج که شب یازدهم ذى‌حجه و شب دوازدهم را در منى بیتوته کند؛ یعنى در آن‌جا بماند از غروب آفتاب تا نصف شب.

[211] م: مقدار شب که واجب است در این سه شب بیتوته کرد، از اول شب است تا نصف آن، پس کسى که از غروب بیتوته کرد در منى تا نیمه شب مانع ندارد بعد از آن بیرون برود، و احتیاط مستحب آن است که پیش از طلوع صبح وارد مکه نشود.

[212] م: نیمه شب را باید از اول غروب تا طلوع آفتاب حساب کنند، بنابر احتیاط واجب، و احتیاط آن است که از مغرب شرعى حساب کنند.

[213] م: اگر قسمتى از اول شب که باید در منى بیتوته کرد، درک نشود یا زودتر از نصف شب از منى خارج شوند، احتیاط واجب آن است که یک گوسفند قربانى کنند و فرقى بین صورت عذر و عدم عذر نیست.

[214] م: کسانى که جایز است براى آنها کوچ کردن در روز دوازدهم، باید بعد از ظهر کوچ کنند و جایز نیست قبل از ظهر، و کسانى که در روز سیزدهم کوچ مى‏‌‌کنند مختارند هر وقت را بخواهند کوچ کنند.

[215] م: اگر حاجى صبح دوازدهم به مکه بیاید واجب نیست براى نَفْر، بعد از ظهر به منى برگردد گرچه رفتن او به مکه قبل از ظهر جایز نیست.

[216] م: چند طایفه‏‌‌اند که واجب نیست در شب‌هاى یازده و دوازده و سیزدهم در منى بمانند:

اول: بیماران و پرستاران ‏آنها، و دیگر کسانى که براى آنها مشقت داشته باشد ماندن به هر عذرى که باشد .

دوم: کسانى که ترس آن دارندکه اگر شب را بمانند مال آنها در مکه از بین مى‏‌‌رود به‌شرطى که مال مُعْتَدٌ به باشد .

سوم: شبان‌هایى که احتیاج دارد حیوانات آنها به چرانیدن در شب.

چهارم: کسانى که متکفل آب دادن به حجاج هستند در مکه.

پنجم: کسانى که شب را در مکه بیدار باشند و به عبادت مشغول باشند تا صبح و کار دیگر جز آن نکنند مگر کارهاى ضررى از قبیل خوردن و آشامیدن به‌قدر احتیاج و تجدید وضو .

[217] س: مقدار شب براى کسى که در مکه بجاى بیتوته در منى به عبادت مشغول مى‏‌‌شود، چقدر است؟ از مغرب تا طلوع فجر است یا تا طلوع آفتاب؟

ج: تا طلوع فجر حساب مى‏‌‌شود.

ادامه دارد . . .

/ 0 نظر / 7 بازدید