آشنایی با احکام و مناسک حج (9)

نوزدهم‌ـ سایه قرار دادن مرد است بالای سر خود.

[66] م: سایه قرار دادن جایز نیست از براى مردان، و براى زن‏ها و بچه ‏ها جایز است، و کفاره هم ندارد.

[67] م: حرام بودن سایه قرار دادن بالای سر مختص بحال منزل طی کردن است و اما در حالی که در محلی منزل کرد در منی باشد یا غیر آن زیر سایه رفتن مانع ندارد، و با چتر و مثل آن سایه بر سر قرار دادن مانع ندارد اگرچه در حال راه رفتن باشد پس مانع ندارد که در منا از چادر خود تا محلی که ذبح می‌کنند یا محلی که رمی جمرات می‌کنند با چتر برود گرچه احتیاط مستحب ترک است در حال راه رفت.

[68] م: احتیاط آن است که در وقت طى منزل، به پهلوى محمل یا هر چیزى که بالاى سر او نباشد، استظلال نکند، اگرچه جایز بودنِ آن خالى از قوت نیست.

[69] م: کسانى که از تهران یا جاى دیگر مى‏‌‌خواهند به مکه مشرف شوند با هواپیما اگر نذر کنند براى احرام بستن از تهران نذر آنها صحیح است و باید محرم شوند، و اگر راه دیگرى نباشد جز هواپیما باید بروند به حج، لکن براى زیر سقف بودن در حال طى منزل باید کفاره بدهند.

[70] م: نشستن در زیر سقف در حال طى منزل در شب خلاف احتیاط است گرچه جایز بودن آن به ‏نظر بعید نیست، بنابراین بعید نیست جایز بودن نشستن محرم در هواپیمایى که شب حرکت مى‏‌‌کند.

[71] م: استظلال در وقت طى منزل براى عذرى، مثل شدت گرما یا شدت سرما یا بارندگى جایز است، لیکن باید کفاره بدهد.

[72] م: کفارة سایه قرار دادن در حال طى منزل، یک گوسفند است، چه با عذر سایه افکنده باشد چه با اختیار، بنابر احتیاط واجب.

[73] م: اقوى کفایت یک گوسفند است در احرام عمره، هر چند بیش از یک مرتبه سایه قرار داده باشد و یک گوسفند است در احرام حج هر چند بیش از یک مرتبه استظلال کرده باشد.

[74] م: بعد از آن‏که محرم به منزل رسید ولو در محله هاى جدید مکه که از مسجدالحرام دور هستند، مى‏‌‌تواند براى رفتن به مسجدالحرام در ماشین‏ هاى مسقّف سوار شود یا زیر سایه برود.

[75] س: آیا استظلال فقط مربوط به سقف مى‏‌‌باشد یا شامل سایه حاصل از دیوار ماشین هم مى‏‌‌شود؟

ج: شامل نمى‏‌‌شود.

[76] س: در شهر مکه تونل‏هایى احداث کرده‏‌‌اند که طولش بیش از 1500 قدم مى‏‌‌باشد آیا بعد از احرام حج مى‏‌‌شود داخل آن با اتومبیل سفر کرد، با علم به این‌که مسقف است؟

ج: مانع ندارد، بلى اگر خودش آن راه را اختیار کند و از زیر آن سقف برود اشکال دارد.

[77] س: آیا محرم به محض وصول به مکه مى‏‌‌تواند استظلال نماید و یا بایستى به منزل برسد و بعد از اتخاذ منزل جایز است؟

ج: مکه منزل است و با رسیدن به آن استظلال مانع ندارد.

[78] س: اخیراً از حدود کشتارگاه تا نزدیک جمرات، مسقفى را درست کرده‏‌‌اند، آیا عبور از این راه براى محرمى که هنوز منزل نکرده و از مشعر مستقیم به جمرات مى‏‌‌رود جایز است یا نه؟

ج: مانع ندارد.

بیستم بیرون آوردن خون است از بدن خود.

[79] م: خون از بدن در آوردن کفاره ندارد.

[80] م: تزریق آمپول در حال احرام مانع ندارد ولى اگر موجب بیرون آمدن خون از بدن مى‏‌‌شود تزریق نکند مگر در مورد حاجت و ضرورت.

بیست و یکم ناخن گرفتن.

[81] م: جایز نیست ناخن پا را هم بگیرد چنانچه جایز نیست ناخن دست را بگیرد.

[82] س: آیا گرفتن ناخن توسط مُحرِم از غیر مُحرم جایز است؟

ج: اشکال ندارد.

[83] س: آیا محرم مى‏‌‌تواند ناخن محرم دیگر را به قصد تقصیر بگیرد یانه؟

ج: اشکال ندارد.

بیست و دوم‌ـ کندن دندان است هر چند خون نیاید بنابر احتیاط، و احتیاط آن است که یک گوسفند کفاره بدهد.

بیست و سوم کندن درخت یا گیاهی که در حرم روییده باشد.

[84] م: درخت‏هاى میوه و درخت خرما از این حکم بیرون است و مى‏‌‌تواند آنها را قطع کند و در گیاهان (اذخر) که گیاه معروفى است از حکم مستثنى است و قطع آن مانع ندارد.

بیست و چهارم سلاح در بر داشتن بنابر احوط مثل شمشیر و نیزه و تفنگ و هرچه از آلات جنگ باشد مگر براى ضرورت، و مکروه است سلاح را همراه بردارد در صورتى که به تن او نباشد اگر ظاهر باشد و احوط ترک آن است.

ادامه دارد . . .

/ 0 نظر / 4 بازدید