درددل با خدا

آمده‌ام بـه درگهت تضرع و دعا کنـم *** ز سوز دل بخوانمت شور و نوا به پا کنم

هزار بار و بیشتر توبه اگر شکسته‌‌‌ام *** آمده‌ام بار دگر بـه توبه‌‌‌ام ‌وفا کـنم

یـک شـب اگر نیامدم به درگهت بهر نیاز *** کنون به گریه خوانمت به مثل نی، نوا کنم

خشم اگر نموده‌‌‌ای ز کرده‌‌‌‌های زشت من *** بـه آه و ناله آمدم تا که تو را رضا کنم

فقیر و زار و خسته‌‌‌ام حقیر و دلشکسته‌‌‌ام *** تو هم اگر برانیم، کجا روم چه‌‌‌ها کنم

/ 0 نظر / 6 بازدید