آشنایی با احکام و مناسک حج (11)

قسم دوم چیزهایى است که گفته‏‌‌اند داخل در حقیقت طواف است، اگرچه بعضى از آنها نیز شرط است از براى طواف، لکن در عمل فرقى نمى‏‌‌کند، و آن هفت چیز است:

اول‌ـ آن‌که ابتداء کند به حجرالاسود.

دوم- ختم نمودن هر دورى است به حجرالاسود و این حاصل مى‏‌‌شود به این‌که بدون توقف، هفت دور را ختم کند و در دور هفتم، به همان جا که شروع کرده ختم شود، و لازم نیست در هر دورى بایستد و باز شروع کند، و کارهاى جهال را نباید بکنند.

[106] س: کسى که اشتباهاً طواف را از رکن یمانى شروع و به همان‏جا ختم کرده و نماز طواف را خوانده و پس از آن متوجه شده حکمش چیست؟ و چنانچه در اثناى طواف متوجه شد و طوافش را به حجر الاسود ختم کرد، مقدارِ زیادى، مُضر به طوافش مى‏‌‌باشد یا خیر؟

ج: طواف و نماز را باید اعاده کند و فرقى بین دو صورت نیست.

سوم‌ـ آن‌که در طواف کردن، خانه کعبه در طرف چپ طواف‏ کننده واقع شود.

[107] م: لازم نیست در تمامِ حالاتِ طواف، خانه را حقیقتاً به‏ شانه چپ قرار دهد، بلکه اگر در موقع دور زدن به حِجر اسماعیل خانه از طرف چپ قدرى خارج شود مانع ندارد، حتّى اگر خانه متمایل به پشت شود، لیکن دور زدن به‏ نحو متعارف باشد اشکال ندارد.

[108] م: اگر در موقع رسیدن به گوشه ‏هاى خانه، شانه از محاذات کعبه خارج شود هیچ اشکالى ندارد، اگر به ‏طور متعارف دور زند، حتى اگر خانه متمایل به پشت شود.

چهارم‌ـ داخل کردن حجر اسماعیل است در طواف، و حجر اسماعیل محلى است که متصل به خانه کعبه ‏است، و باید طواف کننده دور حجر اسماعیل نیز بگردد.

[109] م: اگر در بعضى از دورها، حجر اسماعیل را داخل در دور زدن نکرد، احتیاط واجب آن است که آن دور را از سر بگیرد و اعاده کند طواف را، اگرچه ظاهر آن است که اعاده طواف لازم نیست.

پنجم‌ـ بودن طواف است بین خانه کعبه و مقام حضرت ابراهیم از همه اطراف.

[110] م: مراد از این‌که طواف بین کعبه و مقام باشدآن است که ملاحظه شود مسافتى را که میان خانه و مقام ابراهیم است و در همه اطراف خانه کعبه طواف کننده ازآن مقدار دورتر نباشد از خانه کعبه (و مابین مقام و خانه چنانچه گفته‏‌‌اند تقریباً بیست و شش ذراع و نصف است) پس در همه اطراف باید همین‌قدر بیشتر دور نباشد .

[111] م: اگر شخص از پشت مقام ابراهیم طواف کند که مقام ابراهیم هم داخل در طوافش شود طوافش باطل است‏ و باید اعاده کند .

 [112] م: اگر بعضى از دورها را از پشت مقام طواف کند باید آن دور را با اعادة همان جزء تمام کند و احوط آن است که طواف را هم اعاده کند اگرچه ظاهراً اعاده لازم نباشد، بلکه بعید نیست کفایت اعادة همان جزء.

[113] م: در صورت امکان ولو در وقت خلوت باید طواف در حد بین مقام ابراهیم و خانه که مسافت بیست و شش ذراع و نیم است باشد و دورتر از آن حد، کفایت نمى‏‌‌کند و در صورت عدم امکان ولو در وقت خلوت، طواف در خارج حد مزبور مانع ندارد با مراعات الأقرب‏ فالأقرب.

ششم‌ـ خروج طواف‌کننده است از خانه و آنچه از آن محسوب است.

[114] م: در اطراف دیوار خانه یک پیش آمدگى است که آن را «شاذروان» گویند، و آن جزء خانه کعبه است، و طواف کننده باید آن را هم داخل قرار دهد.

[115] م: اگرکسى در بعضى از احوال به‌واسطه کثرت جمعیت یا غیرآن بالاى شاذروان برود و دور بزند آن مقدار که دور زده باطل است، و باید اعاده کند.

[116] م: دست به دیوار خانه کعبه گذاشتن، در آن‏جایى که شاذروان است جایز است و به طواف ضرر نمى‏‌‌رساند گرچه احتیاط مستحب در ترک آن است.

[117] م: در حال طواف، دست گذاشتن روى دیوار حجر اسماعیل جایز است و به‏طواف ضرر نمى‏‌‌رساند، گرچه احتیاط مستحب در ترک است.

هفتم‌ـ آن‌که هفت شوط، یعنى هفت دفعه دور بزند نه کمتر و نه زیادتر.

[118] م: اگر سهواً زیاد کند بر هفت دور، پس اگر کمتر از یک دور است قطع کند آن را و طوافش صحیح است و اگر یک دور یا زیادتر است، احوط آن است که هفت دور دیگر را تمام کند به ‏قصد قربت، بدون تعیین مستحب یا واجب و دو رکعت نماز قبل از سعى و دو رکعت بعد از سعى بخواند و دو رکعت اول را براى فریضه قرار دهد بدون آن‏که تعیین کند براى طواف اول یا طواف دوم است.

[119] م: جایز است قطع طواف نافله را بدون عذر و اقوى کراهت قطع طواف واجب است بدون عذر و به‏ مجرد خواهش نفس، و احوط قطع نکردن آن است؛ به این معنى که قطع نکند به‏ طورى که ترک بقیه را کند تا موالات عرفیه به‏ هم بخورد.

[120] م: گمان در عدد دورها اعتبار ندارد و حکم شک را دارد.

[121] م: اگر مشغول سعى بین صفا و مروه شد و یادش آمد که طواف به ‏جا نیاورده، باید رها کند و طواف کند و پس از آن سعى را اعاده کند.

[122] م: اگر در حال سعى یادش آمد که طواف را ناقص به ‏جا آورده، باید برگردد و طواف را از همان‏جا که ناقص کرده تکمیل کند و برگردد تتمة سعى را به ‏جا آورد و طواف و سعیش صحیح است. لیکن احتیاط آن است که اگر کمتر از چهار دور به‌جا آورده طواف را تمام کند و اعاده نماید و همچنین اگر سعى را کمتر از چهار بار انجام داده تمام کند و اعاده کند.

[123] س: آیا بعض شوط‏هاى طواف و سعى، براى کسانى که قادر نباشند خودشان انجام دهند، قابل نیابت است یا نه؟

ج: بلى، قابل است.

[124] س: محرم وارد مکه شد، آیا مى‏‌‌تواند قبل از اعمال عمره تمتع یا قبل از اعمال عمره مفرده و همچنین پس از محرم شدن به احرام حج تمتع و قبل از رفتن به عرفات، طواف مستحبى به‌جا آورد یا خیر؟ و اگر به‌جا آورد، به عمره و حج او ضرر مى‏‌‌زند یا نه؟

ج: احوط ترک طواف مستحبى است در فرض سؤال، ولى به عمره و حج ضرر نمى‏‌‌زند.

[125] س: اگر حاجى از منى برگشته و هنوز طواف واجب را به‌جانیاورده است، آیا مى‏‌‌تواند طواف مستحبى به‌جا آورد یا نه؟

ج: احوط آن است که تا اعمال واجب را انجام نداده، طواف مستحبى نکند.

ادامه دارد. . .

/ 0 نظر / 39 بازدید