تأمّلی در آداب و اعمال حج(5)

ششم: سعی‌

با حرکت بر گرد محور توحید و عهد و پیمان با خدا، بایدبه اوامر او و آنچه از ما پیمان گرفته گردن نهاد و به انجام تکالیف پرداخت، که‌سعی‌، ادامه طواف‌و نشانهِ دلدادگی به خدا و تلا‌ش در راه اطاعت و عبودیت اوست. تلا‌شی مستمر و در نهایت خلوص و مردانگی و به همراه شدائد و مشکلا‌ت.

باید بین ‌صفا و مروه‌ هفت‌ مرتبه؛ یعنی‌مدام در حرکت‌ باشی. از «صفا» آغاز و به «مروت» ختم‌ کنی.

صفا، خلوص است و دوست داشتن پاک دیگران و مروت، بزرگوارانه گذشتن از ناهنجاری‌‌ها و کاستی های دیگران و نرمی و مدارای با آنها و ادای حقوق و دوست داشتن آنها.

صفا و مروت در حقیقت جامع مکارم اخلا‌قند و در این دو همهِ کمالا‌ت جمع‌‌اند، جمع آنها یعنی اخلا‌ق محمدی «انک لعلی خلق عظیم»، یعنی اخلا‌ق الهی «تخلقوا باخلا‌ق الله».

عدد «هفت» می‌تواند برای ‌کثرت ‌و نشانه استمرار باشد؛ یعنی‌ باید رفت و آمدت، همیشه در مسیر «صفا» و «مروّت» باشد و هرگز از آن خارج نشوی و حدود را فراموش نکنی.

باید در کلاس‌صفا و مروت ‌بنشینی؛ آن ‌هم ‌با شتاب و سرعت و در نهایت تواضع و بی‌ هیچ تکبر.

باید در هر تلاشت‌ «هَروله» کنی و در جاده صفا و مروت، با سرعت گام برداری که «فاستبقوا الخیرات»، «و سارعوا الی مغفرة من ربکم» و «عجلت إلیک رب لترضی» که رضایت رب را باید با شتاب و عجله به دست آورد، آن هم بی هیچ مزد و سپاس «لا‌نرید منکم جزاءً و لا‌شکوراً» و به دور از غرور و منّت ها و مطابق با حدود و سنت ها که به گفتهِ امام امیرالمؤمنین(ع): سعی و سرعت و اعتدال و در مسیر از سنت‌ها خارج نشدن، رمز نجات و رسیدن به مقصود است.

دربارهِ حکمت ‌هروله؛ در حدیثی‌از امام‌جعفر صادق(ع) آمده: «مذلة للجبّارین»؛ آنان ‌که ‌باد غرور و گردنکشی ‌دارند، باید بشکنند و به ‌تواضعی ‌برسند. چرا که نعمت‌‌ها ملا‌ک افتخار نیست، بازده می‌خواهد و معیار، سعی و سرعت است. «سعی» نسبت دارایی به بازده و سود و «سرعت» نسبت سود به زمان است.

ادامه دارد...

(منبع:حج ابراهیمی، حج مهدوی)

/ 0 نظر / 4 بازدید