آشنایی با احکام و مناسک حج (15)

وقوف به عرفات

[152] م: واجب است وقوف به عرفات که محلى است معروف و محدود است بحدود معروفه به‌قصد قربت و خالص مثل سایر عبادات.

[153] م: اگر کسى که به واسطه عذر، روز نهم را وقوف نکرده و شب دهم را عمداً و بى‏‌عذر در عرفات وقوف نکند، ظاهراً حج او باطل مى‏‌‌شود، اگرچه درک کند وقوف به مشعر را.

[154] م: اگر کسى بواسطه فراموشى یا غفلت یا عذر دیگر ترک کند وقوف به عرفات را در روز نهم، که وقت اختیارى است و در شب دهم که وقت اضطرارى است، کفایت مى‏‌‌کند در صحیح بودن حج او که وقوف اختیارى مشعر را درک کند چنانچه خواهد آمد.

[155] س: وقوف اضطرارى عرفه آیا از اول شب تا طلوع فجر است، یا طلوع آفتاب؟

ج: وقوف اضطرارى عرفه در شب عید است و شب تا طلوع فجر است.

وقوف به مشعرالحرام

[156] م: بعد از آن‌که از وقوف به عرفات در مغرب شب دهم فراغت حاصل شد، باید کوچ کند به مشعرالحرام که محل معروفى است و حدود معینى دارد.

[157] م: احتیاط واجب آن است که شب دهم را تا طلوع صبح در مشعرالحرام به‌سر ببرد و نیت کند اطاعت خدا را در این به‌سر بردن شب .

[158] م: چون صبح طلوع کرد نیت وقوف به مشعرالحرام کند تا طلوع آفتاب ، و چون این وقوف، عبادت خداوند است باید با نیت خالص از ریاء و خودنمایى وقوف کند، و الاّ حج او در صورت ریاء کردن با عمد و علم باطل خواهد شد .

[159] م: جایز است براى کسانى که عذرى دارند، قدرى که شب در مشعر توقف کردند کوچ کنند به منى؛ مثل زن‌ها و بچه‏‌‌ها و بیماران و پیرمردان و اشخاص ضعیف و اشخاصى که براى پرستارى یا راهنمایى آنها لازم است همراه باشند و احتیاط واجب آن است که پیش از نصف شب حرکت نکنند، بنابراین براى این اشخاص وقوف بین الطلوعین لازم نیست و احتیاط مستحب آن است که اگر توقف مشکل نباشد تخلف نکنند.

[160] م: کسى که درک نکند وقوف بین الطلوعین را یا وقوف شب را، در صورتى که صاحب عذر باشد، اگر مقدارى از طلوع آفتاب تا ظهر در مشعر توقف کند اگرچه کم باشد، حج او صحیح است.

[161] م: چون معلوم شد که وقوف به عرفات و مشعر اختیارى و اضطرارى دارند و از براى وقوف به مشعر دو قسم اضطرارى است، پس به ملاحظه ادراک هر دو موقف یا یکى از آنها در وقت اختیارى یا اضطرارى، مفرداً و مرکباً، و به ملاحظه ترک عمدى یا جهلى یا نسیانى، اقسام زیادى دارد که در اینجا آنچه مورد ابتلا ممکن است بشود، ذکر مى‏‌‌شود:

اول آن‌که مکلف درک هر دو موقف کند در وقت اختیارى؛ یعنى از ظهر روز عرفه، عرفات را و بین الطلوعین صبح دهم، مشعر را درک کند. پس اشکالى در صحت حج او نیست.

دوم آن‌که هیچ یک از دو موقف را درک نکند، نه اختیارى آنها را و نه اضطرارى را، پس اشکالى نیست در بطلان حج او و باید به همان احرام حج عمره مفرده که عبارت است از طواف و نماز آن و سعى و تقصیر و طواف نساء و نماز آن، به‏‌‌جا آورد و از احرام محلّ شود و اگر گوسفند همراه داشته باشد احتیاطاً ذبح کند و باید سال دیگر حج به‏ جا آورد، اگر شرایط استطاعت را دارا باشد، در صورتى که درک نکردن موقف بواسطه عذر باشد.

[162] س: خدمه‌‏اى که با زن‌ها، قبل از طلوع فجر، به منى مى‏‌‌روند ولى خود را قبل از طلوع آفتاب به‏ مشعر مى‏‌‌رسانند و وقوف رکنى مشعر را درک مى‏‌‌کنند، آیا نیابت آنان صحیح است یا نه؟

ج: اگر از ذوى الأعذار نبوده‏‌‌اند که نیابت آنها صحیح است در فرض مرقوم حجشان نیابتاً صحیح است. هرچند مرتکب حرام شده‏‌‌اند.

ادامه دارد . . .

/ 0 نظر / 13 بازدید