آشنایی با احکام و مناسک حج (8)

هشتم‌ـ نگاه کردن در آینه.

[55] م: در نظر کردن به آینه کفاره نیست، لیکن مستحب است که بعد از نگاه کردن لبیک بگوید.

نهم‌ـ پوشیدن موزه و چکمه و گیوه و جوراب و هر چه تمام روی پا را می‏گیرد.

دهم‌ـ فسوق است.

یازدهم‌ـ جدال است و آن گفتن «لا والله‏» و «بلى والله‏» است.

دوازدهم‌ـ کشتن جانورانى که در بدن ساکن مى‏‌‌شوند مثل شپش و کَیک و کنه که در بدن حیوان است.

سیزدهم‌ـ انگشتر به دست کردن به جهت زینت و اگر براى استحباب باشد مانع ندارد.

[56] م: انگشتر به دست کردن و حنا بستن کفاره ندارد.

چهاردهم‌ـ پوشیدن زیور است براى زن جهت زینت.

[57] م: زیورهایى را که عادت داشته به پوشیدن آن قبل از احرام لازم نیست براى احرام بیرون بیارود.

[58] م: زیورهایى را که عادت داشته به پوشیدن آن نباید به مرد نشان دهد حتى به شوهر خود.

پانزدهم‌ـ روغن مالیدن است به بدن.

شانزدهم‌ـ ازاله مو است از بدن خود یا غیر خود چه مُحرم باشد چه مُحِلّ.

هفدهم‌ـ پوشانیدن مرد است سر خود را به هر چه او را بپوشاند.

[59] م: در حکم سر است بعض سر، پس نباید بعض سر را هم بپوشاند و نه زیر آب یا مایع دیگرى کند.

[60] م: گوش‏ها ظاهراً از سر محسوب است پس نباید آن‏ها را پوشانید.

[61] م: اگر سر را شست نباید با حوله و دستمال خشک کند و بعض سر هم در حکم همه است.

[62] س: کسى که موى مصنوعى دارد و با همین حال براى عمره و حج محرم شده و اعمال خود را انجام داده است آیا اشکال دارد؟

ج: ضرر به عمره و حج ندارد، ولى اگر مرد آن را بر سرش گذاشته است باید کفاره بدهد.

هجدهم‌ـ پوشانیدن زن است روی خود را به نقاب و روبند و برقع.

[63] م: بعض رو در حکم تمام آن است و نباید آن را بپوشاند.

[64] م: اگر دست‏هاى خود را روى صورت بگذارد مانع ندارد.

[65] م: واجب است براى نماز سر را بپوشاند، و مقدمتاً براى پوشانیدن سر کمى از اطراف رو را بپوشاند، لکن واجب است بعد از نماز فوراً آن را باز کند.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 30 بازدید