غفرانگه رب

آیا زنان می‌توانند برای اعزام به حج مهریه خود را مطالبه کنند؟
نویسنده : معین حج - ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢۱
 

طبق اعلام سازمان حج و زیارت ۵۲ درصد از زائران حج امسال را بانوان تشکیل می‌دهند، اما انجام حج بر کدام گروه از زنان واجب است و آیا زنان با گرفتن مهریه می‌توانند به سفر حج بروند؟

آیا زنان با مهریه خود می‌توانند به حج بروند؟

احکامی در مورد حج بانوان را بخوانید.


 
 
خمس پولهای واریزی برای عمره مفرده
نویسنده : معین حج - ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
 

یکی از سؤالاتی که بسیاری از افرادی که برای حج یا عمره ثبت نام کرده‌‌اند با آن مواجه هستند این است که: آیا پولهایی که بابت نام‌نویسی در عمره مفرده پرداخت می‌شود خمس دارد یا خیر؟

خمس فیش عمره

پاسخ این سوال مهم را به تفصیل در ادامه مطلب بخوانید.


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (25)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٧
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری بیست و پنجم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

  • احکام تقلید

 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (24)
نویسنده : معین حج - ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٧
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری بیست و چهارم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

ادامه مسائل خمس اموال

لقطه حرم(شیئی که در محوطه حرم پیدا کند)


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (23)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۳۱
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری بیست و سوم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

  • احکام خمس مربوط به عمره

 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (21)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٥
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری بیست و یکم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

احکام مصدود

احکام محصور


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (22)
نویسنده : معین حج - ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٦
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری بیست و دوم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

مسائل متفرقه حج


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (17)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۳
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری هفدهم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

باقی واجبات منا


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (16)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٩
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری شانزدهم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

واجبات منا


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (19)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری نوزدهم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

بیتوته به منا


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (20)
نویسنده : معین حج - ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٥
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری بیستم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

رمی جمرات سه گانه


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (18)
نویسنده : معین حج - ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢٦
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری هیجدهم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

واجبات بعد از اعمال منا

اعمال واجب در مکه


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (15)
نویسنده : معین حج - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٦
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری پانزدهم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

 

مسائل مطرح در این پست:

وقوف به عرفات

وقوف به مشعر


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (14)
نویسنده : معین حج - ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٦
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری چهاردهم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

تقصیر و بعض احکام آن

طواف حج


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (13)
نویسنده : معین حج - ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٥
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری سیزدهم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

سعی و برخی احکام آن


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (12)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱۸
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری دوازدهم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

نماز طواف و احکام آن


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (11)
نویسنده : معین حج - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱۱
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری یازدهم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

 

مسائل مطرح در این پست:

هفت شرط طواف


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (9)
نویسنده : معین حج - ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٥
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری نهم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

 مسائل مطرح در این پست:

باقی محرمات احرام:

استظلال

خون آوردن از بدن

ناخن گرفتن

حمل سلاح


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (4)
نویسنده : معین حج - ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٥
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری چهارم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

مناسک حج + احکام حج

مسائل مطرح در این پست:

نیابت در حج

شرایط نائب

شرایط منوب عنه


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (10)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٢
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری دهم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

 مسائل مطرح در این پست:

طواف

واجبات طواف


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (8)
نویسنده : معین حج - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٤
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری هشتم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

مسائل مطرح در این پست:

نگاه در آئینه

فسوق

انگشتر تزئینی

جدال

پوشیدن زیور


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (7)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٧
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری هفتم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

مناسک حج + احکام حج

مسائل مطرح در این پست:

محرمات احرام


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (6)
نویسنده : معین حج - ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٤
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری ششم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

مناسک حج + احکام حج

مسائل مطرح در این پست:

احکام عمره تمتع

واجبات احرام


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (5)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۳
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری پنجم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

مناسک حج + احکام حج

مسائل مطرح در این پست:

احکام عمره مفرده


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (3)
نویسنده : معین حج - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٠
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری سوم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

مناسک حج + احکام حج

مسائل مطرح در این پست:

ادامه شرایط وجوب حجة الاسلام و سؤال و جواب


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (2)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٧
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری دوم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

مناسک حج + احکام حج

مسائل مطرح در این پست:

ادامه شرایط وجوب حجة الاسلام


 
 
آشنایی با احکام و مناسک حج (1)
نویسنده : معین حج - ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٧
 

یکی از امور بسیار بسیار مهم در انجام اعمال و مناسک حج، درست و صحیح انجام دادن اعمال و مناسک است که این مهم، وابسته به آگاهی به احکام حج است.

لذا دانستن این احکام و یا همراه بودن با کسی که کاملا به این احکام آگاه است، در هنگام اجرای مناسک حج، امری ضروری می‌‌نماید.

برای آشنایی اجمالی با برخی احکام، بعضی از مسائل مبتلا به و منتخب مناسک حج را(با استفاده از کتابچه منتخب مناسک حج[متعلق به معاونت فرهنگی سازمان حج و زیارت]) در چند پست تقدیم می‌‌کنم.

تذکر مهم: این احکام طبق فتوای مرحوم امام(ره) است و هر مقلدی برای آگاهی از نظر مرجع تقلید خود، در هر مسأله باید به مناسک حج مرجع تقلید خود مراجعه کند.

مناسک حج + احکام حج

مسائل مطرح در این پست:

شرایط وجوب حجة الاسلام(شرط اول تا چهارم)